Határidők!

A munkáltatóknak 2023.07.24-ig szükséges kialakítani vagy felülvizsgálni a mechanizmusaikat a törvényi megfelelés érdekében.

A törvény kötelezettenként más-más határidőt állapít meg.

2023. 07.24: a foglalkoztatottak létszámától függetlenül – belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre

a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá tartozó foglalkoztató,

b) a Magyarországon bejegyzett és az Európai Unió határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj- és gázipari tevékenységet folytató foglalkoztató,

c) a polgári légi közlekedési események jelentéséről, elemzéséről és nyomon követéséről, valamint a 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 2003/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztató, és

d) a Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény üzemeltetője.

2023. 12.17.: az a foglalkoztató, amely legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat

DE!! A törvény hatályon kívül helyezi a 2013. évi CLXV. törvényt, az átmeneti rendelkezések pedig- az éppen vizsgálat alatt álló panaszok kivételével- nem teszik lehetővé, hogy a 250 főt foglalkoztató cégek a korábbi panasztörvénynek megfelelő szabályoknak megfelelően működjenek tovább. Ezért, ha a meglévő rendszerbe panasz érkezik, azt is már az új szabályok szerint kell kivizsgálni. Így ezeknek a cégeknek sincs más lehetőségük, mint hogy 2023. 07.24-el már megfeleljenek az új szabályoknak.

2025.01.01.: helyi önkormányzat, helyi önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerv, vagy a helyi önkormányzat tulajdonában vagy tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet, gazdasági társaság

2025.01.31.: a tárgyévet (első a 2024-es év) követő év január 31-ig megküldik az alapvető jogok biztosa részére a tárgyévre vonatkozóan az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben megtett bejelentések számát, valamint a rendelkezésükre álló, az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszerben megtett bejelentések elintézésének eredményével kapcsolatos – különösen az áttételre, a bejelentés alapján lefolytatott más eljárásra, a bejelentések vizsgálata mellőzésére, a bejelentés elintézésének módjára vonatkozó – személyes adatokat nem tartalmazó statisztikai adatokat.

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság,

a Gazdasági Versenyhivatal,

az Integritás Hatóság,

a Közbeszerzési Hatóság,

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal,

a Magyar Nemzeti Bank,

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

az Országos Atomenergia Hivatal és

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága.