Állásfoglalás kötelezettekről

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.)alkalmazásával kapcsolatos – a Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett, majd a Gazdaságfejlesztési Minisztériumhoz július 11. napján érkezett – megkeresésével összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről rendelkező Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1937 irányelve rendszeréből – különösen a munkavégzés tartalmát megállapító szabályokból – az következik, hogy a közszféra és a magánszféra valamennyi szegmensét be kell vonni az irányelvet átültető jogszabály tárgyi hatálya alá. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 2020. évi CXXXV. törvény fogalomrendszere alapján, amelyet a Panasztv. az irányelv átültetése kapcsán átemelt, teljesen irreleváns, hogy a foglalkoztató milyen formában működik, amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fogalmi elemei megvalósulnak, akkor a jogalany a törvény hatálya alá tartozik, ideértve az önfoglalkoztatatás lehetőségét is.

A Panasztv. 18. § (2) bekezdés a) pontja egyértelműen fogalmaz a tekintetben, hogy foglalkoztatottak létszámától függetlenül belső visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1. § (1) és (1a) bekezdése hatálya alá tartozó foglalkoztató, akkor is, ha egyszemélyes kft. vagy egyéni vállalkozó. Itt fontos kiemelni, hogy a Panasztv. 20. § (2)-(3) bekezdése alapján a belső visszaélés-bejelentési rendszerben nem csak a foglalkoztatottak, hanem más személyek is tehetnek jogszerűen bejelentést.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Üdvözlettel:

dr. Bakos József főosztályvezető

Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály

1027 Budapest, Csalogány u.  9-11.

E-mail:     foglalkoztatas.felugyeleti-foo@gfm.gov.hu

Web:        www.kormany.hu