Mit lehet bejelenteni, azaz a bejelentés tárgya 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Ha a foglalkoztató a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelenthető. 

Az oldalon az OfficeProtector szerződött partnereivel kapcsolatosan lehet bejelentést tenni.

Ki tehet bejelentést? 

A foglalkoztató által foglalkoztatott, az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

Az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll, a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is, a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy, a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes, a foglalkoztatóval az jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és az a személy, akinek a jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt. 

A bejelentő védelme 

A törvény védelmi intézkedésként szabályozza a megtorlás tilalmát.

A bejelentőt nem érheti hátrány, vagy megtorlás a bejelentés megtétele miatt.

A bejelentéshez kapcsolódóan azonban felhívom a figyelmet, hogy kerülni kell a rosszhiszemű és valótlan állításokat! Amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy valótlan információt közölt a bejelentő, vagy bűncselekmény, szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, esetleg valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, a bejelentő személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek (kérelmére) át kell adni.

A Bejelentőknek az információk a Bejelentők GY.I.K menüpont alatt frissülnek folyamatosan.

Bejelentés beküldése

Submit a notification